M/B 20/24 Pin x 1, CPU 4/8 Pin x 1, PCI-E 6/8 Pin x 1, Periperal 4 Pin x 3, Sata x 3, Floppy x 1

view style: