M/B 20/24 Pin x 1, CPU 4/8 Pin x 1, CPU 8 Pin x 1, PCI-E 6/8 Pin x 6, Periperal 4 Pin x 8, Sata x 11, Floppy x 1

view style: